mesofillers

Mesofillers är ett sortiment av fillers innehållande högkvalitativ korslänkad hyaluronsyra. Monofas (innehåller ingen fri hyaluronsyra) gel av icke-animaliskt ursprung, helt resorberat och blandas perfekt in i huden.

Sortimentet är baserat på DENSIMATRIX® tekniken. En process som möjliggör enhetlig korslänkning av 100% hyaluronsyrakedjor, vilket möjliggör större hållbarhet och bättre motståndskraft för nedbrytning. Hyaluronsyra utsätts för en reningsprocess som bidrar till att kvarvarande BDDE-nivåer (butandioldiglycidyleter) minskar till ett minimum, vilket garanterar maximal renhet (resterande BDDE-innehåll är mindre än 0,001 delar per miljon).

Den låga resterande BDDE garanterar lägre toxicitet vilket minimerar risken för intolerans och biverkningar.

Ladda ner produktkatalog för att läsa lite mer!