stem cell

Stem cell är en linje som riktar sig till en hud som är i fas tre av hudens åldringsprocess.

Produkterna förbättrar hudens kvalitet och struktur tack vare sin höga koncentration av stamceller från gröna äpplen.

stem cell

active growth factor

stem cell

serum

restructuractive

stem cell

nanofiller lip

contour

stem cell

body serum